Πολλοί με ρωτούν τι είναι ο πόνος! Πόνος είναι μια απλή ηλεκτρική εκκένωση, η οποία δημιουργείται από περίπλοκες φυσικοχημικές αντιδράσεις του οργανισμού σε εξωγενή και ενδογενή βλαπτικά ερεθίσματα. Η εκκένωση, διαμέσου των περιφερικών νεύρων και των νευρωνικών δικτύων του νωτιαίου μυελού, μεταφέρεται στον εγκέφαλο. Εκεί αναγνωρίζεται σαν πόνος, αξιολογείται, επενδύεται συναισθηματικά και εάν χρειασθεί τροποποιείται σε διάρκεια και ένταση. Ο πόνος είναι συμφυής με τον άνθρωπο και τον προστατεύει από την στιγμή της δημιουργίας του!


Ο χρόνιος πόνος, δηλαδή ο πόνος που διαρκεί περισσότερο από 3 μήνες είναι κάτι το διαφορετικό από τον απλό πόνο. Ο χρόνιος πόνος οφείλεται σε τρία βασικά αίτια:


1. Εάν το αρχικό βλαπτικό αίτιο διαρκεί και αναπαράγεται, τότε ο πόνος γίνεται χρόνιος και εάν δεν αντιμετωπισθεί, το όργανο που πονά θα καταστραφεί. Κλασικό παράδειγμα η Ρευματοειδής αρθρίτιδα.


2. Εάν το αρχικό ερέθισμα έχει παρέλθει ή υφίσταται σε ήπια ένταση, τότε ο χρόνιος πόνος οφείλεται στην προσπάθεια του οργανισμού να αποκαταστήσει τις νευρικές βλάβες που έχουν προκύψει αρχικά. Η προσπάθεια αυτή σε ορισμένους μόνον ανθρώπους είναι υπερβολική και τα νεο-νεύρα που δημιουργούνται είναι υπερευαίσθητα στον κάθε πόνο, ήπιο ή/και έντονο. Αυτός ο χρόνιος πόνος ονομάζεται νευροπαθητικός και κλασικό παράδειγμα αποτελεί ο χρόνιος μετεγχειρητικός πόνος και 


3. Εάν το αρχικό ερέθισμα έχει παρέλθει ή και υψίσταται σε ήπια ένταση, τότε μερικοί  άνθρωποι επενδύουν σε αυτό για οικονομικούς, κοινωνικούς και οικογενειακούς λόγους. Ο πόνος τους, συνειδητός ή ασυνείδητος, συνεχίζεται για χρόνια και δηλητηριάζει την ποιότητα ζωής των ιδίων και του περιβάλλοντός τους. Σε αυτή την περίπτωση κλασικό παράδειγμα είναι η χρόνια μη ειδική οσφυαλγία.


Σύγχρονες μελέτες δείχνουν ότι ο χρόνιος πόνος επηρεάζει αρνητικά τον εγκέφαλό, προκαλεί ατροφία του φλοιού και μειώνει προοδευτικά τις μαθησιακές δυνατότητές και τη μνήμη του. Ετσι ο πόνος από απλό προστατευτικό σύμπτωμα γίνεται χρόνια βλαπτική νόσος.


Το βιβλίο αυτό σκοπό έχει να αναλύσει βήμα-βήμα, αρχικά πως δημιουργείται ο πόνος, μετά ποιές είναι οι κλινικές εκφράσεις του και τέλος πως αντιμετωπίζεται, είτε με τα πιο σύγχρονα φάρμακα, είτε με τις μεθόδους της εναλλακτικής ιατρικής.


Το αφήγημα που θα περιγράψω με απλό αλλά όχι απλοϊκό τρόπο σε 379 σελίδες, στηρίχθηκε σε 535 πρόσφατες βιβλιογραφικές αναφορές που συμπληρώθηκαν από 91 εικόνες και σχήματα. Ελπίζω το τελικό αποτέλεσμα που προέκυψε, να καλύψει τις απαιτήσεις κάθε αναγνώστη.


Για όσους ενδιαφέρονται, μπορούν να αποκτήσουν το συγκεκριμένο βιβλίο, δια μέσου του μηχανισμού της αντικαταβολής των Ελληνικών ταχυδρομείων.


Το κόστος του είναι 35 ευρώ και θα πρέπει με ενημερώνουν στο myoskeletiko@gmail.com, για το όνομά τους, την διεύθυνσή τους και το τηλέφωνό τους, στοιχεία χρήσιμα για το ταχυδρομείο.


Σας ευχαριστώ


Δρ Αχιλ. Ε. Γεωργιάδης, Ρευματολόγος, myoskeletiko@gmail.com.

Πολλοί με ρωτούν τι είναι ο πόνος! Πόνος είναι μια απλή ηλεκτρική εκκένωση, η οποία δημιουργείται από περίπλοκες φυσικοχημικές αντιδράσεις του οργανισμού σε εξωγενή και ενδογενή βλαπτικά ερεθίσματα. Η εκκένωση, διαμέσου των περιφερικών νεύρων και των νευρωνικών δικτύων του νωτιαίου μυελού, μεταφέρεται στον εγκέφαλο. Εκεί αναγνωρίζεται σαν πόνος, αξιολογείται, επενδύεται συναισθηματικά και εάν χρειασθεί τροποποιείται σε διάρκεια και ένταση. Ο πόνος είναι συμφυής με τον άνθρωπο και τον προστατεύει από την στιγμή της δημιουργίας του!

Ο χρόνιος πόνος, δηλαδή ο πόνος που διαρκεί περισσότερο από 3 μήνες είναι κάτι το διαφορετικό από τον απλό πόνο. Ο χρόνιος πόνος οφείλεται σε τρία βασικά αίτια:

1. Εάν το αρχικό βλαπτικό αίτιο διαρκεί και αναπαράγεται, τότε ο πόνος γίνεται χρόνιος και εάν δεν αντιμετωπισθεί, το όργανο που πονά θα καταστραφεί. Κλασικό παράδειγμα η Ρευματοειδής αρθρίτιδα.

2. Εάν το αρχικό ερέθισμα έχει παρέλθει ή υφίσταται σε ήπια ένταση, τότε ο χρόνιος πόνος οφείλεται στην προσπάθεια του οργανισμού να αποκαταστήσει τις νευρικές βλάβες που έχουν προκύψει αρχικά. Η προσπάθεια αυτή σε ορισμένους μόνον ανθρώπους είναι υπερβολική και τα νεο-νεύρα που δημιουργούνται είναι υπερευαίσθητα στον κάθε πόνο, ήπιο ή/και έντονο. Αυτός ο χρόνιος πόνος ονομάζεται νευροπαθητικός και κλασικό παράδειγμα αποτελεί ο χρόνιος μετεγχειρητικός πόνος και

3. Εάν το αρχικό ερέθισμα έχει παρέλθει ή και υψίσταται σε ήπια ένταση, τότε μερικοί  άνθρωποι επενδύουν σε αυτό για οικονομικούς, κοινωνικούς και οικογενειακούς λόγους. Ο πόνος τους, συνειδητός ή ασυνείδητος, συνεχίζεται για χρόνια και δηλητηριάζει την ποιότητα ζωής των ιδίων και του περιβάλλοντός τους. Σε αυτή την περίπτωση κλασικό παράδειγμα είναι η χρόνια μη ειδική οσφυαλγία.

Σύγχρονες μελέτες δείχνουν ότι ο χρόνιος πόνος επηρεάζει αρνητικά τον εγκέφαλό, προκαλεί ατροφία του φλοιού και μειώνει προοδευτικά τις μαθησιακές δυνατότητές και τη μνήμη του. Ετσι ο πόνος από απλό προστατευτικό σύμπτωμα γίνεται χρόνια βλαπτική νόσος.

Το βιβλίο αυτό σκοπό έχει να αναλύσει βήμα-βήμα, αρχικά πως δημιουργείται ο πόνος, μετά ποιές είναι οι κλινικές εκφράσεις του και τέλος πως αντιμετωπίζεται, είτε με τα πιο σύγχρονα φάρμακα, είτε με τις μεθόδους της εναλλακτικής ιατρικής.

Το αφήγημα που θα περιγράψω με απλό αλλά όχι απλοϊκό τρόπο σε 379 σελίδες, στηρίχθηκε σε 535 πρόσφατες βιβλιογραφικές αναφορές που συμπληρώθηκαν από 91 εικόνες και σχήματα. Ελπίζω το τελικό αποτέλεσμα που προέκυψε, να καλύψει τις απαιτήσεις κάθε αναγνώστη.

Για όσους ενδιαφέρονται, μπορούν να αποκτήσουν το συγκεκριμένο βιβλίο, δια μέσου του μηχανισμού της αντικαταβολής των Ελληνικών ταχυδρομείων.

Το κόστος του είναι 35 ευρώ και θα πρέπει με ενημερώνουν στο myoskeletiko@gmail.com, για το όνομά τους, την διεύθυνσή τους και το τηλέφωνό τους, στοιχεία χρήσιμα για το ταχυδρομείο.

Σας ευχαριστώ

Δρ Αχιλ. Ε. Γεωργιάδης, Ρευματολόγος, myoskeletiko@gmail.com.