Medical Magazine

medical magazine

Το medical magazine (medicalmagazine.gr) είναι ένα διαδικτυακό επιστημονικό περιοδικό με θεματολογία που αντλείται κυρίως από το χώρο της Ιατρικής αλλά και από άλλους επιστημονικούς χώρους.

Στόχος του περιοδικού είναι να προσφέρει έγκυρη ενημέρωση από τους μεγαλύτερους φορείς ιατρικής και επιστημονικής γνώσης (PubΜed, Medscape, Nature κλπ.) σε απλά ελληνικά και χωρίς να κουράζει με εκτενείς αναλύσεις και στοιχεία.

Η επιλογή και η απόδοση των άρθρων πραγματοποιείται από ιατρούς και άλλους επιστήμονες οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα και αποδίδονται με σύντομο, περιεκτικό και ευχάριστο τρόπο έτσι ώστε ο αναγνώστης να μπορεί να ενημερώνεται έγκυρα και ακόμα και για απαιτητικά θέματα.

Σελίδα 1 από 4