10-04-2018

Στατίνες και Ρευματοειδής αρθρίτιδα. Ανακαλύφθηκε μια περίεργη σχέση! Δρ Αχιλ. Ε. Γεωργιάδης, Ρευματολόγος, (myoskeletiko@gmail.com).

Στατίνες και Ρευματοειδής αρθρίτιδα. Ανακαλύφθηκε μια περίεργη σχέση!
Δρ Αχιλ. Ε. Γεωργιάδης, Ρευματολόγος, (myoskeletiko@gmail.com).
 
 
 
Για τις στατίνες και την συμμετοχή τους στην εκδήλωση ή την θεραπεία άλλων παθήσεων έχουν γραφτεί «ουκ ολίγα» άρθρα στη διεθνή βιβλιογραφία. Μια μελέτη σχετική με τις στατίνες και την Ρευματοειδή αρθρίτιδα, ένα θέμα που δεν είχε συζητηθεί ποτέ μέχρι σήμερα, δημοσιεύθηκε προ μηνός στο περιοδικό PLOS One.
Αφορά μια επιδημιολογική αναδρομική μελέτη σε 511.620 άτομα ηλικίας >45 ετών, τα οποία ελάμβαναν στατίνη και τα οποία συγκρίθηκαν με ανάλογο αριθμό  ατόμων (511.620) τα οποία δεν ελάμβαναν στατίνες. Ο κίνδυνος για ανάπτυξη Ρευματοειδούς αρθρίτιδας  αξιολογήθηκε με 4 τρόπους: α) σε ασθενείς που ξεκίνησαν πρόσφατα στατίνες, β) σε ασθενείς που ελάμβαναν για μεγάλο χρονικό διάστημα στατίνες και εξακολουθούν να λαμβάνουν, γ) σε ασθενείς που ελάμβαναν στατίνες και δεν λαμβάνουν πλέον και δ) σε άτομα που δεν έχουν λάβει ποτέ στατίνες.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο κίνδυνος ανάπτυξης Ρευματοειδούς αρθρίτιδας δεν ήταν διαφορετικός σε ασθενείς που λαμβάνουν τώρα στατίνες και σε αυτούς που δεν έλαβαν ποτέ στατίνες. Αντίθετα ήταν χαρακτηριστικό το εύρημα ότι τα άτομα που αρχίζουν να λαμβάνουν στατίνες έχουν υψηλότατο κίνδυνο να αναπτύξουν Ρευματοειδή αρθρίτιδα  (HR 2.93; 95% CI, 2.46-3.49). Ο κίνδυνος αυτός μειώνεται όμως εντυπωσιακά μετά τον πρώτο χρόνο θεραπείας (HR 0.95; 99% CI, 0.74-1.16).
Παρόλο που οι συγγραφείς δεν μπορούν να εξηγήσουν τους λόγους που οι στατίνες μπορούν να εκδηλώσουν Ρευματοειδή αρθρίτιδα τον πρώτο χρόνο θεραπείας τους, τονίζουν ότι η συνέχιση της θεραπείας τα επόμενα χρόνια δεν προκαλεί αύξηση της συχνότητας της νόσου!
 
Βιβλιογραφία = de Jong HJI, Tervaert JWC, Lalmohamed A, et al. Pattern of risks of rheumatoid arthritis among patients using statins: A cohort study with the clinical practice research datalink[published February 23, 2018]. PLOS One. doi:10.1371/journal.pone.0193297