13-03-2018

Γιατί οι γυναίκες προσβάλλονται συχνότερα από τους άνδρες από Συστημικό Ερυθηματώδη Λύκο;;; Δ. Καρόκης, Ρευματολόγος, (dkarokis@hotmail.com).

Γιατί οι γυναίκες προσβάλλονται συχνότερα από τους άνδρες από Συστημικό Ερυθηματώδη Λύκο;;;
Δ. Καρόκης, Ρευματολόγος, (dkarokis@hotmail.com).
 
 
Είναι γνωστό ότι οι γυναίκες προσβάλλονται από Συστημικό Ερυθηματώδη Λύκο (ΣΕΛ) πολύ συχνότερα από τους άνδρες, σε αναλογία 9:1. Έχει επίσης παρατηρηθεί αυξημένη συχνότητα ΣΕΛ σε άρρενα άτομα με σύνδρομο Klinefelter, που έχουν ένα επιπλέον Χ χρωμόσωμα (ΧΧΥ). 
Σε πρόσφατη δημοσίευση στο Science Immunology, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Toulouse στη Γαλλία, προτείνουν μια πιθανή εξήγηση. 
Βρήκαν ότι σε κάποιες υγιείς γυναίκες καθώς και σε άτομα με σύνδρομο Klinefelter, το γονίδιο Tlr7, που κωδικοποιεί τον Toll-like receptor 7 (TLR7), εκφράζεται και στα δυο Χ χρωμοσώματα, και όχι μόνο στο ένα όπως είναι το φυσιολογικό, καθώς το γονίδιο αυτό φυσιολογικά απενεργοποιείται μαζί με άλλα γονίδια στο ένα από τα δυο Χ χρωμοσώματα στις γυναίκες. 
Πειραματικά μοντέλα σε ζώα, έδειξαν ότι αυτή η υπερ-έκφραση του γονιδίου του TLR7 στα Β-κύτταρα και τα μυελοειδή κύτταρα, προκαλεί διάφορες ανοσολογικές μεταβολές, μεταξύ των οποίων είναι η αυξημένη παραγωγή IgG και η αυξημένη σηματοδότηση-ενεργοποίηση της Ιντερφερόνης 1, που έχουν σημαντικό ρόλο στην παθογένεση του ΣΕΛ. 
Οι ερευνητές σημειώνουν ότι εκτός από το παθογενετικό ενδιαφέρον, τα ευρήματα αυτά -εφόσον επιβεβαιωθούν- θα μπορούσαν να ανοίξουν το δρόμο προς μια νέα πιθανή θεραπευτική παρέμβαση στο ΣΕΛ. 
 
Πηγή 
Souyris Μ, et al. TLR7 escapes X chromosome inactivation in immune cells. Science Immunology  26 Jan 2018:Vol. 3, Issue 19, eaap8855.