13-03-2018

Η σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας του προσυμπτωματικού ελέγχου στη μείωση των οστεοπορωτικών καταγμάτων. Ιωάννης Κωνσταντινίδης, Ορθοπαιδικός Χειρουργός ((john.konstantinidis@gmail.com)

Η σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας του προσυμπτωματικού ελέγχου στη μείωση των οστεοπορωτικών καταγμάτων.
Ιωάννης Κωνσταντινίδης, Ορθοπαιδικός Χειρουργός ((john.konstantinidis@gmail.com)
 
 
 
Μέχρι σήμερα δεν έχει διερευνηθεί εάν τα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου είναι πράγματι αποδοτικά ως προς την εκτίμηση του καταγματικού κινδύνου σε σχέση με την κλινική αλλά και την οικονομική πραγματικότητα. Ούτε έχει αξιολογηθεί προοπτικά μέσω κοινοτικών προγραμμάτων ελέγχου κατά πόσο η χρήση του εργαλείου FRAX θα μπορούσε να μειώσει τη συχνότητα των οστεοπορωτικών καταγμάτων. 
Πρόσφατη δημοσίευση που αφορά το σκέλος του προσυμπτωματικού ελέγχου της SCOOP study (Screening for Prevention of Fractures in Older Women), μελέτης που έγινε στο Ηνωμένο Βασίλειο σε 12.483 γυναίκες ηλικίας 70 έως 85 ετών για την εκτίμηση του καταγματικού κινδύνου κατά τη διάρκεια μιας 5ετούς περιόδου, στην οποία συνυπολογίστηκαν ο δείκτης FRAX και η οστική πυκνότητα έναντι της συνήθους πρακτικής, έδειξε μεν μείωση στη συχνότητα των καταγμάτων του ισχίου, χωρίς όμως ένδειξη μείωσης όλων των οστεοπορωτικών καταγμάτων.   
Οι ερευνητές μάλιστα προχώρησαν σε μια παράλληλη οικονομική ανάλυση υπό το πρίσμα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS) με κύριο ζητούμενο την εκτίμηση του κόστους ανά αναπροσαρμοσμένο έτος ποιότητας ζωής (QALY) σε μια πενταετία, ενώ ταυτόχρονα εκτίμησαν το κόστος της πρόληψης των άλλων οστεοπορωτικών καταγμάτων σε σχέση με  το κόστος της πρόληψης ενός κατάγματος ισχίου αποδεικνύοντας εντέλει ότι ένα συστηματικό πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου στην κοινότητα μειώνει πράγματι τον κίνδυνο καταγμάτων στις ηλικιωμένες γυναίκες και αποτελεί μια ιδιαίτερα αποδοτική παρέμβαση.
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης έδειξαν ότι σχεδόν οι μισές γυναίκες που τυχαιοποιήθηκαν στην ομάδα διαλογής κρίθηκαν ότι διατρέχουν υψηλό κίνδυνο κατάγματος και κλήθηκαν να υποβληθούν σε μέτρηση οστικής πυκνότητας (DEXA) στον αυχένα του μηριαίου, εκ των οποίων το 14% βρέθηκε με T-score:-2,6, δηλαδή υψηλού κινδύνου για κάταγμα ισχίου. Οι γυναίκες μάλιστα υψηλού κινδύνου είχαν πιθανότητα 17,9% να υποστούν κάταγμα ισχίου και 30,0% να υποστούν μείζον οστεοπορωτικό κάταγμα στα 10 έτη. Το 24% των συμμετεχόντων γυναικών στην ομάδα διαλογής έλαβε αντιοστεοπορωτική θεραπεία σε σύγκριση με το 16% της άλλης ομάδας. Φαίνεται δηλαδή ότι ο δείκτης FRAX αυξάνει την ευαισθησία ως προς την εντόπιση κατάγματος σε σχέση με τη μεμονωμένη μέτρηση της οστικής πυκνότητας.
 
Πηγή: Turner DA, Khioe RFS, Shepstone L, Lenaghan E, Cooper C, Gittoes N, Harvey NC, Holland R, Howe A, McCloskey E, O'Neill TW, Torgerson D, Fordham R; SCOOP Study Team. The Cost-Effectiveness of Screening in the Community to Reduce Osteoporotic Fractures in Older Women in the UK: Economic Evaluation of the SCOOP Study. J Bone Miner Res. 2018 Feb 22. doi: 10.1002/jbmr.3381