27-02-2018

Οι διαφορές στη λειτουργία του εγκεφάλου μεταξύ ανδρών και γυναικών αφορούν και την νόσο Alzheimer! Πανωραία Κοκκίνη, Βιολόγος