13-02-2018

Μεγάλη ή Μικρή δόση Μεθοτρεξάτης είναι προτιμότερη στο ξεκίνημα μιας θεραπείας στην Ρευματοειδή Αρθρίτιδα; Δρ Αχιλ. Ε. Γεωργιάδης, Ρευματολόγος, myoskeletiko@gmail.com).

Μεγάλη ή Μικρή δόση Μεθοτρεξάτης είναι προτιμότερη στο ξεκίνημα μιας θεραπείας στην Ρευματοειδή Αρθρίτιδα.
Δρ Αχιλ. Ε. Γεωργιάδης, Ρευματολόγος, myoskeletiko@gmail.com).
 
 
 
Τα τελευταία χρόνια σε μια προσπάθεια να επιταχυνθεί ο χρόνος βελτίωσης στην αρχική θεραπεία μιας Ρευματοειδούς Αρθρίτιδας (ΡΑ) όταν χορηγεί κάποιος Μεθοτρεξάτη είτε μόνη της είτε σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα, πολλοί ερευνητές πρότειναν την αύξηση των δόσεων της Μεθοτρεξάτης.
Μελετήθηκαν 4 ομάδες ασθενών που επιλέχθηκαν από την διεθνή βάση δεδομένων METEOR: A) ασθενείς (n=523) που ελάμβαναν μονοθεραπεία με μεθοτρεξάτη. Β) ασθενείς (n=266) που ελάμβαναν Μεθοτρεξάτη και κάποιο άλλο συνθετικό DMARD Γ) Μεθοτρεξάτη και Κορτικοειδή (n=615) . Δ) Μεθοτρεξάτη και Βιολογικός παράγοντας (μόνο 11 και δεν αξιολογήθηκαν). Αξιολογήθηκαν δόσεις Μεθοτρεξάτης κάτω των 10 mg/εβδομάδα και δόσεις πάνω από 15 mg/εβδομάδα. Η αξιολόγηση έγινε με DAS 28  και Health Assessment Questionnaire (HAQ) για 3-6 μήνες 
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι σε ασθενείς που μόλις διαγνώσθηκαν με ΡΑ η χορήγηση θεραπείας χαμηλών ή υψηλών δόσεων Μεθοτρεξατης είτε σαν μονοθεραπεία είτε σε συνδυασμούς δεν αλλάζει το τελικό κλινικό αποτέλεσμα. 
 
 
Πηγή = Sytske Anne Bergstra; Cornelia F. Allaart; Rosaline van den Berg; Arvind Chopra; Nimmisha Govind; Tom W. J. Huizinga; Robert B. M. Landewe. Similar Short-term Clinical Response to High-Dose Versus Low-Dose Methotrexate in Monotherapy and Combination Therapy in Patients With Rheumatoid Arthritis. Arthritis Res Ther. 2017;19(258)