09-01-2018

Υπάρχει κίνδυνος φλεβικής θρόμβωσης από τα αντιοστεοπορωτικά φάρμακα; Σ. Δικαίου, Ρευματολόγος, (stavrouladikeou@windowsmail.com).

Υπάρχει κίνδυνος φλεβικής θρόμβωσης από τα αντιοστεοπορωτικά φάρμακα;
Σ. Δικαίου, Ρευματολόγος, (stavrouladikeou@windowsmail.com).
 
 
Στο περιοδικό Osteoporosis International δημοσιεύθηκε online τον Δεκέμβριο του 2017 άρθρο σχετικά με τον κίνδυνο φλεβικής θρόμβωσης στους ασθενείς που λαμβάνουν διάφορα αντιοστεοπορωτικά φάρμακα και η μελέτη αυτή βασίστηκε σε ανάλυση  δεδομένων  200000 ατόμων και πλέον από Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο.
Ο κίνδυνος φλεβικής θρόμβωσης ως πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια των αντιοστεοπορωτικών φαρμάκων είναι άγνωστος. Σε αυτή την μελέτη φάνηκε να μην διαφέρει ανάμεσα στην aledronate από την μία μεριά και στα άλλα διφωσφονικά, το strontium, το denosumab και την teriparatide από την άλλη.
Οι περισσότερες από τις γνωστές ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν περιγραφεί για τα αντιοστεοπορωτικά φάρμακα έχουν περιγραφεί σε μελέτες που συγκρίνουν τα άτομα που λαμβάνουν αντιοστεοπορωτική αγωγή με τα άτομα που δεν λαμβάνουν. Ο σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να συγκρίνουν τον κίνδυνο φλεβικής θρόμβωσης ανάμεσα σε ασθενείς που λάμβαναν διάφορα αντιοστεοπορωτικά φάρμακα σε σχέση με την λήψη aledronate, που θεωρείται αγωγή πρώτης γραμμής.
Δημιουργήθηκαν δύο κοόρτες με την χρήση δεδομένων από το Ηνωμένο Βασίλειο (Clinical Practice Research Datalink – CPRD) και την Ισπανία (Base de datos para la investigación Farmacoepidemiológica en Atención Primaria- BIFAP). Η συλλογή δεδομένων για την κοόρτη CPRD διήρκεσε από το 2000-2014 και για την κοόρτη BIFAP από το 2001 -2013. Όλοι οι ασθενείς ήταν πάνω από 50 ετών και για αυτούς θα έπρεπε να υπάρχουν δεδομένα τουλάχιστον ενός χρόνου. Όσοι ασθενείς λάμβαναν raloxifene ή bazedoxifene αποκλείστηκαν και από τις δύο βάσεις δεδομένων.
Συνολικά καταγράφηκαν 2035 ασθενείς που παρουσίασαν φλεβική θρόμβωση από τους 159209 (1.28%) της κοόρτης CPRD και 401 ασθενείς από τους 83334 της κοόρτης BIFAP.
Συγκρινόμενη με την aledronate η αναλογία κινδύνου (adjusted hazard ratio) της φλεβικής θρόμβωσης ήταν 1.05 (0.94-1.18) και 0.96 (0.78-1.18) για τα άλλα διφωσφονικά ,και 0.90 (0.61-1.34) και 1.19 (0.82-1.74) για το strodium στην κοόρτη CPRD και BIFAP αντίστοιχα. Επίσης η αναλογία κινδύνου ήταν 1.77 (0.25-12.66) για το denosumab και 1.27 (0.59-2.71) για την teriparatide στην κοόρτη BIFAP.
Οι συγγραφείς του άρθρου συμπεραίνουν ότι ο κίνδυνος της φλεβικής θρόμβωσης κατά την διάρκεια της αντιοστεοπορωτικής αγωγής δεν διαφέρει ανάμεσα στα διάφορα αντιοστεοπορωτικά φάρμακα που χρησιμοποιούνται. Επίσης αναφέρουν ότι σύμφωνα με τα δεδομένα της μελέτης δεν υπήρχε αυξημένος κίνδυνος φλεβικής θρόμβωσης που να συσχετίστηκε με την χρήση strontium ranelate στην κοινότητα.
 
Πηγή: Martín-Merino E, Petersen I, Hawley S, et al. Risk of venous thromboembolism among users of different anti-osteoporosis drugs: a population-based cohort analysis including over 200,000 participants from Spain and the UK [published online December 3, 2017]. Osteoporos Int. doi:10.1007/s00198-017-4308-5