09-01-2018

Υψηλές δόσεις βιταμίνης D προστατεύουν από τη σκλήρυνση του τοιχώματος των αρτηριών!!!! Δ. Καρόκης, Ρευματολόγος, (dkarokis@hotmail.com).

Υψηλές δόσεις βιταμίνης D προστατεύουν από τη σκλήρυνση του τοιχώματος των αρτηριών!!!!
Δ. Καρόκης, Ρευματολόγος, (dkarokis@hotmail.com).
 
 
 
Σε πρόσφατη δημοσίευση στο PLOS ONE, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Augusta (Georgia, USA), δημοσίποίησαν τα ευρήματα μελέτης πάνω στην επίδραση της βιταμίνης D στη σκλήρυνση του τοιχώματος των αρτηριών. 
Η σκλήρυνση των αρτηριακών τοιχωμάτων είναι ανεξάρτητος δυσμενής προγνωστικός παράγοντας καρδιαγγειακής νόσου και θανάτου, και η έλλειψη/ανεπάρκεια της βιταμίνης D μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία της. Η διατήρηση επαρκών επιπέδων βιταμίνης D μπορεί να καταστείλει τον πολλαπλασιασμό των λείων μυικών κυττάρων των αγγείων, την ενεργοποίηση των μακροφάγων και την ασβεστοποίηση του αρτηριακού τοιχώματος, καθώς και να ελαττώσει την ενεργότητα της φλεγμονής (σημαντικός μηχανισμός δημιουργίας στεφανιαίας νόσου, ιδίως στους παχύσαρκους). Επίσης, πειραματικές μελέτες έχουν δείξει ότι ποντίκια με έλλειψη του υποδοχέα της βιταμίνης D έχουν μεγαλύτερο επίπεδο ενεργοποίησης του άξονα ρενίνης-αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνης.
Οι ερευνητές επικέντρωσαν το ενδιαφέρον τους σε ένα συγκεκριμένο πληθυσμό: μελέτησαν 70 Αφροαμερικανούς, ηλικίας 13-45, υπέρβαρους ή παχύσαρκους, που είχαν ήδη ενδείξεις σκλήρυνσης του αρτηριακού τοιχώματος, όπως αυτή εκτιμήθηκε με την μέτρηση της ταχύτητας του αρτηριακού σφυγμικού κύματος στην καρωτίδα και την μηριαία αρτηρία. 
Ο συγκεκριμένος πληθυσμός εμφανίζει μεγάλα ποσοστά έλλειψης/ανεπάρκειας βιταμίνης D, καθώς το σκούρο δέρμα εμποδίζει την απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας, ενώ επίσης  το λίπος «παγιδεύει» την βιταμίνη D καθιστώντας την ανενεργή. Επίσης, στις ΗΠΑ οι έγχρωμοι έχουν μεγαλύτερη συχνότητα καρδιαγγειακών συμβαμάτων και θανάτων από τους λευκούς, και σε πρωϊμότερη ηλικία. 
Οι ασθενείς που πήραν 4000 IU βιταμίνης D/ημέρα (το ανώτερο όριο ασφαλούς δόσης κατά το Institute of Medicine) παρουσίασαν μείωση της σκλήρυνσης του αρτηριακού τοιχώματος κατά 10.4% σε μόλις 4 μήνες, ενώ στο ίδιο χρονικό διάστημα η χορήγηση 2000 IU/ημέρα ελάττωσε την σκλήρυνση του αρτηριακού τοιχώματος κατά 2%, οι 600 IU/ημέρα μόνο κατά 0.1%, ενώ σε όσους πήραν placebo παρατηρήθηκε αύξηση της σκλήρυνσης του αρτηριακού τοιχώματος κατά 2.3%. 
Οι ερευνητές προτείνουν τη διενέργεια ανάλογων μελετών σε μεγαλύτερους και διαφορετικούς πληθυσμούς και μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Φαίνεται πάντως ότι η «θαυματουργή» βιταμίνη D θα συνεχίσει να εκπλήσσει ευχάριστα!!!
Καλή χρονιά σε όλους!
 
Πηγή
Anas Raed, Jigar Bhagatwala, Haidong Zhu, Norman K. Pollock, Samip J. Parikh, Ying Huang, Robyn Havens, Ishita Kotak, De-Huang Guo, Yanbin Dong. Dose responses of vitamin D3 supplementation on arterial stiffness in overweight African Americans with vitamin D deficiency: A placebo controlled randomized trial. PLOS ONE, 2017; 12 (12): e0188424 DOI: 10.1371/journal.pone.0188424