05-12-2017

Συγκεκριμένα επαγγέλματα ίσως προδιαθέτουν σε μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης ρευματοειδούς αρθρίτιδας. Δ. Καρόκης, Ρευματολόγος, (dkarokis@hotmail.com).

Συγκεκριμένα επαγγέλματα ίσως προδιαθέτουν σε μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης ρευματοειδούς αρθρίτιδας.
Δ. Καρόκης, Ρευματολόγος, (dkarokis@hotmail.com).
 
 
Πολλές φορές έχει διατυπωθεί η υπόθεση ότι διάφοροι περιβαλλοντικοί παράγοντες ίσως εμπλέκονται στην παθογένεση της ρευματοειδούς αρθρίτιδας (ΡΑ). Στο πλαίσιο αυτό, ερευνητές από το Ινστιτούτο Καρολίνσκα της Σουηδίας, μελέτησαν τη συσχέτιση του επαγγέλματος ασθενών με ΡΑ, με τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου. Ανέλυσαν δεδομένα 3352 ασθενών με ΡΑ από την σουηδική επιδημιολογική μελέτη EIRA (Epidemiological Investigation of Rheumatoid Arthritis) και τα συσχέτισαν με τα δεδομένα 5580 ατόμων της ομάδας ελέγχου. Η μελέτη ΕIRA συγκέντρωσε περιβαλλοντικά, γενετικά και ανοσολογικά δεδομένα για ασθενείς με ΡΑ από το 1996 μέχρι το 2014, με δείγματα αίματος και ερωτηματολόγια. 
Οι ερευνητές βρήκαν ότι οι άνδρες χειρώνακτες εργάτες στον τομέα των κατασκευών είχαν μεγαλύτερο κίνδυνο ανάπτυξης ΡΑ σε σχέση με εργαζόμενους στην παροχή υπηρεσιών και τον τεχνικό και διοικητικό τομέα. Στον τομέα των κατασκευών, οι άρρενες εργάτες στις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές εργασίες και οι μεταφορείς είχαν διπλάσιο κίνδυνο ανάπτυξης ΡΑ, ενώ οι χτίστες και οι εργάτες μπετόν τριπλάσιο!
Στις γυναίκες, οι βοηθοί νοσοκόμες είχαν ελαφρά μεγαλύτερο κίνδυνο ανάπτυξης ΡΑ, ενώ υπήρχαν πολύ λίγες εργαζόμενες στον κατασκευαστικό κλάδο και δεν μπορούσαν να εξαχθούν σαφή συμπεράσματα.
Η ανάλυση των ερευνητών έλαβε επίσης υπόψιν δεδομένα όπως το κάπνισμα, η χρήση αλκοόλ, το επίπεδο εκπαίδευσης και ο δείκτης μάζας σώματος. Οι ερευνητές αποδίδουν την ανωτέρω συσχέτιση επαγγέλματος και κινδύνου εμφάνισης ΡΑ σε εισπνεόμενους παράγοντες όπως η σκόνη πυριτίου και ασβέστου, διάφοροι οργανικοί διαλύτες και τα καυσαέρια των αυτοκινήτων. 
 
Πηγή : Occupation and Risk of Developing Rheumatoid Arthritis: Results From a Population-Based Case-Control Study, Anna Ilar, Lars Alfredsson, Pernilla Wiebert, Lars Klareskog, and Camilla Bengtsson, Arthritis Care & Research, doi: 10.1002/acr.23321, published online 10 August 2017.