05-12-2017

Μονοκλωνικά αντισώματα και στον…πονοκέφαλο ? Σ. Νίκας, Ρευματολόγος, (snnikas@gmail.com).

Μονοκλωνικά αντισώματα και στον…πονοκέφαλο ?
Σ. Νίκας, Ρευματολόγος, (snnikas@gmail.com).
 
 
Δύο μελέτες, και μάλιστα στο ίδιο τεύχος του «πολύ» NEJM, δημοσιεύονται σχετικά με την δράση 2 διαφορετικών μονοκλωνικών αντισωμάτων έναντι του υποδοχέα του CGRP (calcitonin gene–related peptide) στην ημικρανία. Αν και ο μηχανισμός της ημικρανίας δεν είναι πλήρως κατανοητός, φαίνεται ότι το πεπτίδιο CGRP σχετίζεται με τον τρόπο που το νευρικό σύστημα ελέγχει τον πόνο και την αγγειακή δραστηριότητα, 
Η 1η μελέτη αφορά τη δράση του Erenumab (SC μηνιαία χορήγηση) στην πρόληψη επεισοδιακής ημικρανίας σε 955 συνολικά ασθενείς (1). Ο αριθμός των ημερών με ημικρανία μειώθηκε από 8,3 σε 3,2 (στην δόση των 70mg/m) και 3,7 (140mg/m). 50% μείωση των ημερών με ημικρανία επιτεύχθηκε στο 43% και 50% αντίστοιχα και μόνο στο 26% των ασθενών με placebo. Oi ημέρες πάντως λήψης ειδικής αγωγής έναντι ημικρανίας μειώθηκαν με το ενεργό φάρμακο μόνο κατά μια μέρα. 
Η 2η μελέτη είναι φάσης ΙΙΙ και αφορά ένα παρόμοιο φάρμακο, το Fremanezumab, σε 1130 ασθενείς με χρόνια ημικρανία (κεφαλαλγία > 15 ημέρες και ημικρανία > 8 ημέρες/μήνα), σε μια εφάπαξ δόση των 675 mg ή 3 μηνιαίες δόσεις (675 mg και 2 μηνιαίες δόσεις των  225mg), πάντα σε σύγκριση με εικονικό φάρμακο. Στο τέλος της μελέτης, παρατηρήθηκε μείωση κατά 4,3 και 4,6 ημερών με ημικρανία (αρχικά 13 ημέρες) με το ενεργό φάρμακο και 2,5 με το placebo.  Ο αριθμός των ασθενών με μείωση 50% των ημερών με ημικρανία ήταν 38%, 41% και 18% αντίστοιχα. 
¨Όσων αφορά τις ανεπιθύμητες ενέργειες, δεν φάνηκαν διαφορές με το εικονικό φάρμακο με το Erenumab, ενώ συχνές ήταν οι τοπικές αντιδράσεις έγχυσης υπο Fremanezumab, με ελάχιστο ποσοστό ασθενών (1%) να παρουσιάζει και αύξηση ηπατικών ενζύμων.
 
Πηγές
(1) A Controlled Trial of Erenumab for Episodic Migraine. Goadsby PJ1, Reuter U1, Hallström Y1, Broessner G1, Bonner JH1, Zhang F1, Sapra S1, Picard H1, Mikol DD1, Lenz RA1. N Engl J Med. 2017 Nov 30;377(22):2123-2132. doi: 10.1056/NEJMoa1705848.
(2) Fremanezumab for the Preventive Treatment of Chronic Migraine. Stephen D. Silberstein, M.D., David W. Dodick, M.D., Marcelo E. Bigal, M.D., Ph.D., Paul P. Yeung, M.D., M.P.H., Peter J. Goadsby, M.D., Ph.D., Tricia Blankenbiller, M.A., Melissa Grozinski-Wolff, B.S., Ronghua Yang, Ph.D., Yuju Ma, M.S., and Ernesto Aycardi, M.D. N Engl J Med 2017; 377:2113-2122November 30, 2017. DOI: 10.1056/NEJMoa1709038