10-10-2017

Τα υψηλά επίπεδα οστεοπροτεγερίνης είναι παράγοντας κινδύνου για κατάγματα και καρδιακά συμβάματα στους ηλικιωμένους άνδρες. Δ. Καρόκης. Ρευματολόγος, (dkarokis@hotmail.com)

Τα υψηλά επίπεδα οστεοπροτεγερίνης είναι παράγοντας κινδύνου για κατάγματα
και καρδιακά συμβάματα στους ηλικιωμένους άνδρες.
Δ. Καρόκης. Ρευματολόγος, (dkarokis@hotmail.com)
 
 
Παρά τη γνωστή συνύπαρξη καταγμάτων και καρδιακών επεισοδίων, δεν έχουν διερευνηθεί τυχόν κοινοί παράγοντες κινδύνου. 
Σε πρόσφατο άρθρο στο Journal of Bone and Mineral Research, δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα προοπτικής μελέτης σε 819 άνδρες 60-87 ετών, στους οποίους μετρήθηκαν τα επίπεδα οστεοπροτεγερίνης στην στρατολόγησή τους στη μελέτη και παρακολουθήθηκαν για διάστημα 8 ετών, με καταγραφή καταγμάτων και καρδιακών συμβαμάτων (οξύ στεφανιαίο σύνδρομο,  αιφνίδιος καρδιογενής θάνατος).
Μετά από διόρθωση για διάφορους παράγοντες συνοσηρότητας, βρέθηκε ότι οι ηλικιωμένοι άνδρες που είχαν επίπεδα οστεοπροτεγερίνης στο υψηλότερο τεταρτημόριο είχαν περίπου 2.5 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο κατάγματος (μείζονος, σπονδυλικού και μη σπονδυλικού) και περίπου 4 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο καρδιακού συμβάματος. 
Τα επίπεδα της οστεοπροτεγερίνης φαίνεται να είναι σημαντικός παράγοντας κινδύνου για την εμφάνιση καταγμάτων ευθραυστότητας και καρδιακών συμβαμάτων σε ηλικιωμένους άνδρες. 
 
Πηγή
Szulc P, Chapurlat R, Hofbauer LC. Prediction of fractures and major cardiovascular events in men using serum osteoprotegerin levels: the prospective STRAMBO study [published online July 4, 2017]. J Bone Miner Res. doi:10.1002/jbmr.3213.