08-08-2017

Δίαιτα και κίνδυνος εκδήλωσης μιας Ρευματοειδούς αρθρίτιδας. Δρ Αχιλ. Ε. Γεωργιάδης, Ρευματολόγος, (myoskeletiko@gmail.com).

Δίαιτα και κίνδυνος εκδήλωσης μιας Ρευματοειδούς αρθρίτιδας. Δρ Αχιλ. Ε. Γεωργιάδης, Ρευματολόγος, (myoskeletiko@gmail.com).
 
 
Σε ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο Annals of Rheumatic Disease μελετήθηκε η πιθανότητα η δίαιτα που ακολουθεί κάποια γυναίκα πριν την ηλικία των 55 ετών να είναι υπεύθυνη σε κάποιο ποσοστό για την εμφάνιση μιας Ρευματοειδούς αρθρίτιδας. 
Με την χρήση διαφόρων διαιτητικών ερωτηματολογίων αξιολογήθηκαν προοπτικά οι διαιτητικές συνήθειες 1000 ασθενών με Ρευματοειδή αρθρίτιδα από την γνωστή μελέτη Nurses Health Study και συγκρίθηκαν με αυτές 76000 άλλων γυναικών με τα ίδια χαρακτηριστικά.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι αδύνατες γυναίκες, που δεν καταναλώνουν τροφές με υψηλά λιπαρά και ερυθρό κρέας και που κάνουν μέτρια χρήση οινοπνεύματος έχουν πολύ μικρότερο κίνδυνο να αναπτύξουν Ρευματοειδή αρθρίτιδα.
Τα αποτελέσματα αυτά είναι πολύ χρήσιμα για να απαντήσουμε στο αιώνιο ερώτημα που μας κάνουν οι ασθενείς μας, εάν κάποια δίαιτα μπορεί να τις βοηθήσει να προλάβουν μια Ρευματοειδή αρθρίτιδα.
 
Πηγή = Hu Y, Sparks JA, Malspeis S, et al. Long-term dietary quality and risk of developing rheumatoid arthritis in women. Ann Rheum Dis. 2017 Jan 30. [Epub ahead of print]