08-08-2017

Το Τai Chi μειώνει τις πτώσεις των ηλικιωμένων. Μετα-ανάλυση!!! Δρ Αχιλ. Γεωργιάδης. Ρευματολόγος,(myoskeletiko@gmail.com).

Το Τai  Chi μειώνει τις πτώσεις των ηλικιωμένων. Μετα-ανάλυση!!!
Δρ Αχιλ. Γεωργιάδης. Ρευματολόγος,(myoskeletiko@gmail.com). 
 
 
Ευρήματα από μία μεταανάλυση 10 τυχαιοποιημένων και ελεγχόμενων μελετών ατόμων που έκαναν Tai Chi έδειξε σημαντική μείωση του κινδύνου πτώσεων των ηλικιωμένων κατά 43% μέσα σε 12 μήνες και μείωση του κινδύνου τραυματικών πτώσεων κατά 50% στο ίδιο χρονικό διάστημα.
Δυστυχώς το θετικό αυτό αποτέλεσμα δεν διατηρήθηκε για διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών και βαθμιαία μειώνονταν όσο περνούσε ο χρόνος.
 
Πηγή =  Lomas-Veega R, et al "Tai chi for risk of falls. A meta-analysis" J Am Geriatrics Soc 2017; DOI: 10.1111/jgs.15008.