08-08-2017

Οι βιολογικοί παράγοντες στην Ελλάδα. Σ. Νίκας, Ρευματολόγος, (snnikas@yahoo.com).

Οι βιολογικοί παράγοντες στην Ελλάδα.
Σ. Νίκας, Ρευματολόγος, (snnikas@yahoo.com).
 
 
 
Τα στοιχεία προέρχονται από τη βάση δεδομένων της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για το διάστημα 6/2014-5/2015, σύμφωνα με τα οποία : 
• Υπό βιολογικό παράγοντα ανεβρέθησαν 9.824 ασθενείς με RA (61.2±14.0 ετών, 79% γυναίκες) και 9.279 με SpA (51.4±13.1 ετών, 41% γυναίκες) – περιλαμβάνεται και η ΨΑ 
o χορήγηση TNFi διαπιστώθηκε στο 73% των ασθενών αυτών με RA και σε όλους πρακτικά (99%) τους ασθενείς με SpA 
• μονοθεραπεία με βιολογικό στο 18.71% με RA και στο 52.11% με SpA
• αλλαγή σε 2ο βιολογικό (switching), σε διάστημα 12 μηνών, διαπιστώθηκε στο 7.73%, ασθενών με ΡΑ και στο 6.26% ασθενών με SpA
• χρήση methotrexate: 50.25% στην RA και 27.35% στις SpA, ενώ  κορτικοστεροειδών: 55.8% στην  RA και 23.63% στις SpA
• μετά από ειδική προσαρμογή (ηλικία, φύλο, φάρμακα), η πιθανότητα για χρήση αντι-υπερτασικών ή υπο-λιπιδαιμικών φαρμάκων ήταν μεγαλύτερη σε ασθενείς με SpA σε σχέση με την ΡΑ (OR=1.41 (95%CI: 1.29-1.54) vs 1.24 (1.14-1.36)). Σχετικά με τα αντι-διαβητικά φάρμακα, διαφορές δεν φάνηκαν. 
 
 
Πηγή = Biologic treatment for rheumatic disease: real-world big data analysis from the Greek country-wide prescription database. Sfikakis PP, Bournia VK, Sidiropoulos P, Boumpas DT, Drosos AA, Kitas GD, Konstantonis G, Liossis SN, Manoussakis MN, Sakkas L, Tektonidou M, Tzioufas AG, Vlachoyiannopoulos PG, Kani C, Paterakis P, Litsa P, Vassilopoulos D. Clin Exp Rheumatol. 2017 Jul-Aug;35(4):579-585.