13-06-2017

Ο χρόνιος πόνος προκαλεί και …άνοια ! Σ. Νίκας, Ρευματολόγος, (snnikas@yahoo.com)

Ο χρόνιος πόνος προκαλεί και …άνοια !
Σ. Νίκας, Ρευματολόγος, (snnikas@yahoo.com)
 
 
Επίμονος – χρόνιος πόνος στους ηλικιωμένους σχετίζεται με επιταχυνόμενη απώλεια μνήμης και αυξημένο κίνδυνο για άνοια, σύμφωνα με πρόσφατη (5/6/17) μελέτη (τύπου Cohort study με 10 065 ηλικιωμένους (μέσης ηλικίας ~ 73 ετών)) στο περιοδικό JAMA, εκ των οποίων,  το 10% αυτών είχε στην αρχή καταθλιπτικά συμπτώματα και περιορισμό στην καθημερινή κινητικότητα. 
Μετά από ειδική ανάλυση, η παρουσία επίμονου πόνου σχετίστηκε με 9,2% ταχεία απώλεια μνήμης σε σχέση με άτομα χωρίς πόνο. 10 χρόνια μετά, η επιταχυνόμενη αυτή απώλεια μνήμης σχετίστηκε με 16% αύξηση του σχετικού κινδύνου για ανικανότητα στον χειρισμό φαρμάκων και 12% του σχετικού κινδύνου για ανικανότητα ανεξάρτητου χειρισμού οικονομικών θεμάτων. Διαπιστώθηκε παράλληλα αύξηση του κινδύνου για άνοια (7.7%), κάτι που στη 10ετία μεταφράζεται 2,2% αύξηση του απόλυτου κινδύνου για άνοια σε άτομα με  παρουσία χρόνιου πόνου 
 
 
Πηγή= Association Between Persistent Pain and Memory Decline and Dementia in a Longitudinal Cohort of Elders. Elizabeth L. Whitlock, MD, MSc1; L. Grisell Diaz-Ramirez, MS2; M. Maria Glymour, ScD, MS3; et al W. John Boscardin, PhD2,3; Kenneth E. Covinsky, MD2; Alexander K. Smith, MD, MPH2. JAMA Intern Med. Published online June 5, 2017. doi:10.1001/ jamainternmed.2017.1622