Προβληματισμοί

Προβληματισμοί

Στην ενότητα αυτή θα προσπαθούμε να σχολιάζουμε κάποια νέα που αφορούν τον Ιατρικό και Φαρμακευτικό χώρο και δεν αναφέρονται κατ’ ανάγκη στο μυοσκελετικό σύστημα, πχ άρθρα από άλλες ειδικότητες που μας έκαναν εντύπωση, ιατρικές ή φαρμακευτικές πρακτικές που ενοχλούν και άλλες γενικότερου ενδιαφέροντος παρατηρήσεις.


Η ενότητα θα στηριχθεί στους παρακάτω στίχους του Rudyard Kipling:


Έχω έξι τίμιους εργάτες, οι οποίοι μου έμαθαν όλα όσα ξέρω. Τα ονόματά τους είναι: Τι, Γιατί, Πότε, Πως, Που και Ποιός.


Δρ Αχιλ. Ε. Γεωργιάδης, Ρευματολόγος

Σελίδα 1 από 2